Mestra, emprenadora. Aposto per la innovació i projectar eficàcia educativa per TOTS els públics. #education #innovation #transformation #intrapeneur #talent #positivechange

“Des que hi ha les xarxes entrellaçades s’ha de pensar en educació, i bastant menys en escolarització. El professor ja no pot viure d’ensenyar el que va aprendre.” Mariano Fernández Enguita (Saragossa, 1951)

“La imatge de l’escola com un pont entre la família i la societat és essencial en la meva visió de l’educació, i crec que els sistemes escolars d’èxit són aquells que han bastit un pont escolar de confiança.” Gregorio Luri (Azagra, 1955)

“La innovació autèntica implica un canvi de trajectòria del centre.” Gregorio Luri (Azagra, 1955)

Llibres de la meva col·lecció com a mestra:

  • Educar Millor de Carles Capdevila
  • Va de mestres. Carta als mestres que comencen de Jaume Cela i Juli Palou.

Subscripcions a blogs:

  • Educat
  • Criatures Ara
  • Personetes Creatives d’Enric Bastardas
  • Trivium (Blog de neurociència cognitiva aplicada a l’aprenentatge)
  • Fer de mestres
Anuncis